0901144383
VINH QUANG HSE - LAO ĐỘNG AN TOÀN LÀ VINH QUANG

Dịch vu tư vấn

– Đo kiểm môi trường lao động theo NĐ 44/2016
– Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động
– Thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước thải, khí thải
– Nhận hợp đồng khám sức khoẻ nghề nghiệp, khám sức khoẻ định kỳ
– Tư vấn, đánh giá rủi ro an toàn vệ sinh lao động theo TT 07/2015
– Tư vấn báo cáo ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường
– Phân tích các mẫu nước uống, nước thải, nước sông hồ, nước biển…
– Thi công lắp đặt MEP, điều hòa, điện mặt trời

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

ĐÁNH GIÁ 2

ĐÁNH GIÁ 1

ĐÁNH GIÁ 3

ĐÁNH GIÁ 4

ĐÁNH GIÁ 2

ĐÁNH GIÁ 1

ĐÁNH GIÁ 3

ĐÁNH GIÁ 4

0914875897
G

0901144383
Nhắn tin!